Alvaro “farem del SERVEF un servei útil, públic i que servisca perquè les persones troben feina”

alvaroLa candidata autonòmica de Compromís Mònica Alvaro, ha defensat avui la necessitat de que l’administració dispose de mecanismes efectius per ajudar a la gent a trobar faena

 

Segons Alvaro “ El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, SERVEF ” va nàixer amb la vocació d’ajudar a millorar a la gent la seua formació i promoció laboral, per intentar reincorporar al mercat laboral les persones excloses i de difícil reinserció laboral, però des de fa massa temps el govern autonòmic ha desmantellat el servei, deixant-ho amb unes funcions merament testimonials, acomiadant a bona part de la seua plantilla en un avanç cap a la privatització total després d’haver-ho ja fet en molts altres serveis, i per tant, deixant-lo completament inutilitzat i invàlid per a la ciutadania”

Alvaro ha explicat com en els darrers mesos s’ha tendit des del govern autonòmic a que siguen les pròpies administracions locals, mitjançant la figura dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local AODL, els què hauran d’assumir les funcions que se li estan llevant al SERVEF “ el problema es troba en què  moltíssims ajuntaments de les nostres comarques, no tenen la  figura del AODL, i en altres on sí que es troben, estos estan completament desbordats per l’assumpció de funcions alienes, sense instruments i capacitat tècnica per fer front a estes noves tasques”.

La candidata de Compromís ha reiterat que durant aquests anys s’ha buscat premeditament inutilitzar aquest servei per obligar a la gent a recórrer a les agències privades “ en lloc d’ajudar a la gent que pitjor ho està passant, s’ha volgut també aprofitar-se’n d’ells per a que uns tercers tragueren benefici, i això és simplement intolerable, i volem recuperar un SERVEF, públic i ben dotat amb mitjans i recursos necessaris. “Cal modernitzar el servei públic d’ocupació, millorant la funció de la intermediació entre oferta i demanda i garantint la igualtat d’oportunitats, amb la professionalització i millora dotacional dels serveis públics en polítiques actives, tot formant als treballadors dels serveis públics per a donar resposta als nous reptes i paradigmes del mercat laboral, com l’economia verda.”

Alvaro “haremos del SERVEF un servicio útil, público y que sirva para que las personas encuentren trabajo”

La candidata autonómica de Compromís Mònica Alvaro, ha defendido hoy la necesidad de que la administración disponga de mecanismos efectivos para ayudar a la gente a encontrar trabajo.

Según Alvaro “ El Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, SERVEF ” nació con la vocación de ayudar a mejorar a la gente su formación y promoción laboral, para intentar reincorporar al mercado laboral las personas excluidas y de difícil reinserción laboral, pero desde hace demasiado tiempo el gobierno autonómico ha desmantelado el servicio, dejándolo con unas funciones meramente testimoniales, despidiendo a buena parte de su plantilla en un avance hacia la privatización total después de haberlo ya hecho en otros muchos servicios, y por lo tanto, dejándolo completamente inutilizado e inválido para la ciudadanía”
Alvaro ha explicado como en los últimos meses se ha tendido desde el gobierno autonómico a que sean las propias administraciones locales, mediante la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local AEDL, los qué tendrán que asumir las funciones que se le están quitando al SERVEF “ el problema se encuentra en qué muchísimos ayuntamientos de nuestras comarcas, no tienen la figura del AEDL, y en otros donde sí que se encuentran, estos están completamente desbordados por la asunción de funciones ajenas, sin instrumentos y capacidad técnica para hacer frente a estas nuevas tareas”.
La candidata de Compromís ha reiterado que durante estos años se ha buscado premeditadamente inutilizar este servicio para obligar en la gente a recurrir a las agencias privadas “ en lugar de ayudar a la gente que peor lo está pasando, se ha querido también aprovecharse de ellos para que unos terceros sacaron beneficio, y esto es simplemente intolerable, y queremos recuperar un SERVEF, público y muy dotado con medios y recursos necesarios. “Hay que modernizar el servicio público de ocupación, mejorando la función de la intermediación entre oferta y demanda y garantizando la igualdad de oportunidades, con la profesionalización y mejora dotacional de los servicios públicos en políticas activas, formando a los trabajadores de los servicios públicos para dar respuesta a los nuevos retos y paradigmas del mercado laboral, como la economía verde.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *