Alvaro “anem a posar damunt la taula les mancances sanitàries de les comarques de Castelló per buscar solucions des del minut zero”

fotocompromísLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui que la sanitat universal, pública i gratuïta i de qualitat serà un dels pilars bàsics de l’aposta de la coalició per recuperar el país i dignificar la vida de les persones “ duem massa anys de desmantellament i desatenció sanitària als nostres pobles, de massa promeses incomplides, de casos flagrants com els dels acceleradors de l’Hospital Provincial, la manca de llits de tota la xarxa d’hospitals, les plantes sense ús a la Plana o a Vinaròs, o els incompliments en la creació de nous centres com l’Hospital de la Vall d’Uixó, el centre d’especialitats de Peníscola, o el comarcal de Morella, per no parlar de la llarga llista d’ambulatoris i centres de salut dels municipis amb problemes de tot tipus, començant per la saturació ”.

            Segons Alvaro, “ no ha estat un fet accidental, sinó una política premeditada per obligar a la gent a haver de recurrir la privada, mentre es gastaven ingents quantitats de diners en concessions administratives sanitàries i  privatitzacions que  revisarem com tots els convenis amb la privada”

Per a la candidata de Compromís “ cal que l’atenció primària siga la base de l’estructura sanitària i la porta d’entrada principal al sistema sanitari. Assegurarem una dotació econòmica adequada, una major autonomia i capacitat de resolució. Millorarem l’atenció a la salut mental en els aspectes de promoció, prevenció, assistència a la malaltia, rehabilitació i reinserció sociolaboral.

Potenciarem la salut en positiu, a través de la prevenció de la malaltia, la promoció d’estils de vida saludables d’una manera integral, així com el treball intersectorial. Es garantirà la vigilància de la salut pública sobre l’estat de salut de la població i els seus determinants per a donar suport a l’elaboració i avaluació del Pla de Salut del País València.

Per a Alvaro “tot té solució posant a la salut públic com una prioritat i no com un negoci per als amics, ja que si fins ara hem tingut un problema ben seriós de finançament per dotar a tots els nostres pobles i ciutats de centres en condicions i amb personal suficient, no ha estat per falta de diners, sinó per on s’han desviat eixos diners; si a concerts i concessions abusives per generar un negoci per a uns pocs, amics sempre de qui mana, per això, revertint l’actual manera d’actuar, podrem recuperar la sanitat pública gratuïtat i de qualitat que ens mereixem “

 

 

Alvaro “vamos a poner encima la mesa las carencias sanitarias de las comarcas de Castelló para buscar soluciones desde el minuto cero”La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy que la sanidad universal, pública y gratuita y de calidad será uno de los pilares básicos de la apuesta de la coalición para recuperar el país y dignificar la vida de las personas “ llevamos demasiados años de desmantelamiento y desatención sanitaria ls nuestros pueblos, de demasiadas promesas incumplidas, de casos flagrantes como los de los aceleradores del Hospital Provincial, la carencia de camas de toda la red de hospitales, las plantas sin uso en la Plana o en Vinaròs, o los incumplimientos en la creación de nuevos centros como el Hospital de la Vall d’Uixó, el centro de especialidades de Peñíscola, o el comarcal de Morella, por no hablar de la larga lista de ambulatorios y centros de salud de los municipios con problemas de todo tipos, empezando por la saturación ”.
Según Alvaro, “ no ha sido un hecho accidental, sino una política premeditada para obligar a la gente a tener que recurrir a la privada, mientras se gastaban ingentes cantidades de dinero en concesiones administrativas sanitarias y privatizaciones que revisaremos como todos los convenios con la privada”
Para la candidata de Compromís “ hace falta que la atención primaria sea la base de la estructura sanitaria y la puerta de entrada principal al sistema sanitario. Aseguraremos una dotación económica adecuada, una mayor autonomía y capacidad de resolución. Mejoraremos la atención a la salud mental en los aspectos de promoción, prevención, asistencia a la enfermedad, rehabilitación y reinserción sociolaboral”.
Potenciaremos la salud en positivo, a través de la prevención de la enfermedad, la promoción de estilos de vida saludables de una manera integral, así como el trabajo intersectorial. Se garantizará la vigilancia de la salud pública sobre el estado de salud de la población y sus determinantes para apoyar a la elaboración y evaluación del Plan de Salud del País Valencia.
Para Alvaro “todo tiene solución poniendo a la salud público como una prioridad y no como un negocio para los amigos, puesto que si hasta ahora hemos tenido un problema muy serio de financiación para dotar a todos nuestros pueblos y ciudades de centros en condiciones y con personal suficiente, no ha estado por falta de dinero, sino por donde se han desviado ese dinero; si a conciertos y concesiones abusivas para generar un negocio para unos pocos, amigos siempre de quienes manda, por eso, revirtiendo la actual manera de actuar, podremos recuperar la sanidad pública gratuidad y de calidad que nos merecemos “

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *