Alvaro “cal un pla integral per aturar la violència masclista”

alvaro a solesLa candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha reiterat avui la necessitat de que el nou govern autonòmic que isca de les urnes el 24 de maig, elabore un pla d’emergència per aturar els feminicidis, “ en el que duem de campanya, dos dones han sigut assassinades en el nostre Estat per les seues parelles, és una degoteig que no para, i per això, cal implicar-se encara més en lluitar de front contra aquesta situació. Ara per ara, les retallades en l’atenció a les víctimes que ha dut a terme l’administació autonòmica han fet molt difícil la lluita contra aquesta xacra, les víctimes necessiten atenció, prestació i protecció que se’ls ha negat des d’un govern autonòmic insensible”

Alvaro ha indicat que des de Compromís es posarà en marxa un Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista per tal de fomentar instruments de participació, col•laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents econòmics i socials, grups de dones i persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la previsió, l’atenció i la recuperació”

Altres de les propostes de la coalició són l’elaboració d’un programa de mesures per a la intervenció amb fills i filles, incloent-hi la revisió de l’aplicació de la custòdia compartida, en especial en dones en situació de violència masclista i atendre especialment els perfils femenins d’exclusió des de la interseccionalitat, és a dir, tenint en compte la desigualtat de gènere amb altres factors de desigualtat com són l’origen, l’edat o la diversitat funcional.

L’increment de la partida pressupostària del Fons d’Emergència contra la Violència sobre la dona, també és altra de les prioritats que ha explicat l’actual regidora de Benestar Social i Dona de Vila-real, sense oblidar altres aspectes com la necessitat de construir un llenguatge inclusiu “ La llengua és el vehicle que transmet la nostra cultura i la nostra manera de viure,  per això cal promoure la igualtat des del llenguatge, parant especial esment en la política comunicativa per aconseguir un tractament no sexista de la informació. Promourem la paritat de gènere a tots els ens dependents de la Generalitat Valenciana, també als mitjans públics de comunicació”

Alvaro “hace falta un plan integral para parar la violencia machista”

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha reiterado hoy la necesidad de que el nuevo gobierno autonómico que salga de las urnas el 24 de mayo, elabore un plan de emergencia para parar los feminicidios, “ en lo que llevamos de campaña electoral, dos mujeres han sido asesinadas en nuestro Estado por sus parejas, es una goteo que no para, y por eso, hay que implicarse todavía más al luchar de frente contra esta situación. Hoy por hoy, los recortes en la atención a las víctimas que ha llevado a cabo la administración autonómica han hecho muy difícil la lucha contra esta lacra, las víctimas necesitan atención, prestación y protección que se los ha negado desde un gobierno autonómico insensible”

Alvaro ha indicado que desde Compromís se pondrá en marcha un Programa de Intervención Integral contra la Violencia Machista para fomentar instrumentos de participación, colaboración y cooperación entre administraciones públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y sociales, grupos de mujeres y personas profesionales de los diferentes ámbitos como elementos necesarios para mejorar la previsión, la atención y la recuperación”

Otras de las propuestas de la coalición son la elaboración de un programa de medidas para la intervención con hijos e hijas, incluyendo la revisión de la aplicación de la custodia compartida, en especial en mujeres en situación de violencia machista y atender especialmente los perfiles femeninos de exclusión desde la interseccionalidad , es decir, teniendo en cuenta la desigualdad de género con otros factores de desigualdad cómo son el origen, la edad o la diversidad funcional.
El incremento de la partida presupuestaria del Fondo de Emergencia contra la Violencia sobre la mujer, también es otra de las prioridades que ha explicado la actual regidora de Bienestar Social y Mujer de Vila-real, sin olvidar otros aspectos como la necesidad de construir un lenguaje inclusivo “ La lengua es el vehículo que transmite nuestra cultura y nuestra manera de vivir, por eso hay que promover la igualdad desde el lenguaje, parando especial mención en la política comunicativa para conseguir un tratamiento no sexista de la información. Promoveremos la paridad de género a todos los entes dependientes de la Generalitat Valenciana, también a los medios públicos de comunicación”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *