Alvaro “ el Consell ha d’apostar per superar les polítiques de campanar i crear sinergies entre municipis”

careta_compromisLa candida autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha defensat avui la necessitat que des de l’administració autonòmica hi haja una clara política de vertebració territorial que ajude a optimitzar recursos públics i supere les anomenades polítiques de campanar”.

         Segons Alvaro “ ha fallat la planificació en l’ordenació del territori, perquè hem tingut una política sucursalista on les inversions supramunicipals es feien per pagar favors i alimentar clientelismes, i no en les necessitats reals, i al mateix temps, els pobles han competit mirant de reüll què feia el municipi del costat per a no ser menys que ell; i això, en comarques com les litorals on la proximitat entre municipis és relativament poca, no té cap sentit. Tenim dotacions per exemple, esportives, repetides i idèntiques en dos o tres pobles seguits, que són infrautilitzades i per contra, mancances en eixa matèria que cap poble té; si haguera hagut una planificació, s’haguera pogut oferir als pobles d’eixe àmbit tot un ventall d’infraestructures compartides en lloc de la única clònica d’ara”.

         Eixa realitat, segons la candidata de Compromís, es pot repetir en dotacions o actuacions de tot tipus “ polígons industrials pegats que no comparteixen depuradores, vials, o infraestructures que podrien ser vitals, zones urbanitzades en municipis costaners on saps quan començar un terme municipal i acaba l’altre pel canvi radical de l’estat del carrer, les voreres, la il·luminació,etc…”.

Alvaro ha remarcat que tots aquells plans territorials que ha impulsat l’administració autonòmica han quedat en simple declaracions d’intencions sense cap aplicació pràctica i real “ pensar en comú, en sinergies, en compartir amb els pobles del voltant, és optimitzar molts recursos, i evitar malbaratar els diners públics. Per això, a més de desenvolupar la comarcalització del nostre país, cal mancomunar i posar en comú experiències, inversions, infraestructures i dotacions entre municipis”

 

 

Alvaro “ el Consell tiene que apostar para superar las políticas de campanario y crear sinergias entre municipios”

La candida autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha defendido hoy la necesidad que desde la administración autonómica haya una clara política de vertebración territorial que ayude a optimizar recursos públicos y supere las denominadas políticas de campanario”.
Según Alvaro “ ha fallado la planificación en la ordenación del territorio, porque hemos tenido una política sucursalista donde las inversiones supramunicipales se hacían para pagar favores y alimentar clientelismos, y no en las necesidades reales, y al mismo tiempo, los pueblos han competido mirando de reojo qué hacía el municipio vecino para no ser menos que él; y esto, en comarcas como las litorales donde la proximidad entre municipios es relativamente poca, no tiene ningún sentido. Tenemos dotaciones por ejemplo, deportivas, repetidas e idénticas en dos o tres pueblos seguidos, que son infrautilizadas y por el contrario, carencias en esa materia que ningún pueblo tiene; si hubiera habido una planificación, se hubiera podido ofrecer en los pueblos de ese ámbito todo un abanico de infraestructuras compartidas en lugar de la única clónica de ahora”.
Esa realidad, según la candidata de Compromís, se puede repetir en dotaciones o actuaciones de todo tipos “ polígonos industriales pegados en distintos términos municipales que no comparten depuradoras, viales, o infraestructuras que podrían ser vitales, zonas urbanizadas en municipios costeros donde sabes cuando empieza un término municipal y acaba el otro por el cambio radical del estado de la calle, las aceras, la iluminación ,etc…”.

Alvaro ha remarcado que todos aquellos planes territoriales que ha impulsado la administración autonómica han quedado en simple declaraciones de intenciones sin ninguna aplicación práctica y real “ pensar en común, en sinergias, al compartir con los pueblos del  alrededor  es optimizar muchos recursos, y evitar derrochar el dinero público. Por eso, además de desarrollar la comarcalización de nuestro país, hay que mancomunar y poner en común experiencias, inversiones, infraestructuras y dotaciones entre municipios”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *