Alvaro “ la precarització del món laboral ha comportat també a Castelló més sinistrabilitat”

 

alvaro a solesLa candidata autonòmica de Compromís recorda que les xifres d’accidents laborals a les comarques de Castelló continua sent alarmant

 

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro, ha exposat avui, coincidint en el dia mundial de la seguretat i salut en el treball,  que l’avanç de les dades estadístiques d’accidents laborals que acaba de fer públiques  el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, continuen sent alarmants per a les comarques de Castelló “ sols en els mesos de gener i febrer, 942 persones han patit accidents de diversa gravetat en els seus llocs de treball, un d’ells mortals, i 67 en itinerari,  i això, continua demostrant que es va a més en la sinistralitat laboral a les nostres comarques, producte d’eixa precarització del món laboral que estem patint a tot l’estat.

            Alvaro ha recordat que dels 447 accidents mortals en el treball de 2013 es va arribar al 2014 als 454, però en el cas concret de les comarques de Castelló, es va passar dels 4226 accidents en el llocs de treball en 2013, als 4569 en 2014 sols a les comarques de Castelló, i dels 414 in itinere, als 476 ( tant en 2013 com en el 2014, 7 persones van perdre la vida en el treball en les comarques de Castelló).

Per a la candidata de Compromís “ totes les reformes laborals i mesures antisocials que han anat imposant els successius governs centrals del PP i el PSOE, amb la connivència dels govern autonòmic, ens torna a dur a xifres alarmants, on la sinistrabilitat a pesar de tindre normatives més estrictes en teoria,continua incrementant-se any rere any”.

Per eixe motiu, Alvaro ha reividicat la necessitat d’un canvi en les polítiques laborals “ cal consensuar amb els agents socials la inversió en seguretat i salut laboral necessària per tal de garantir la lluita eficaç contra la sinistralitat laboral creixent al nostre territori, i fer les campanyes preventives adients, i un model laboral on els treballadors no siguen considerats com simples xifres, sinó com a persones amb ulls i cares, i que han de ser el centre de tota la política”

 

 

Alvaro “ la precarización del mundo laboral ha comportado tambien en Castelló  más siniestrabilitat”

La candidata autonómica de Compromís recuerda que las cifras de accidentes laborales a las comarcas de Castelló continúa siendo alarmante

La candidata autonómica de Compromís por las comarcas de Castelló, Mònica Alvaro, ha expuesto hoy, coincidiendo con el dia mundial por la seguridad y salud en el trabajo, que el avance de los datos estadísticos de accidentes laborales que acaba de hacer públicos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, continúan siendo alarmantes para las comarcas de Castelló “ sólo en los meses de enero y febrero, 942 personas han sufrido accidentes de diversa gravedad en sus puestos de trabajo, uno de ellos mortales, y 67 en itinerario, y esto, continúa demostrando que se va además en la siniestralidad laboral a nuestras comarcas, producto de esa precarización del mundo laboral que estamos sufriendo en  todo el estado.”
Alvaro ha recordado que de los 447 accidentes mortales en el trabajo de 2013 se llegó al 2014 a los 454, pero en el caso concreto de las comarcas de Castelló, se pasó de los 4226 accidentes en el puestos de trabajo en 2013, a los 4569 en 2014 sólo a las comarcas de Castelló, y de los 414 in itinere, a los 476 (tanto en 2013 como en el 2014, 7 personas perdieron la vida en el trabajo en las comarcas de Castelló).
Para la candidata de Compromís “ todas las reformas laborales y medidas antisociales que han ido imponiendo los sucesivos gobiernos centrales del PP y el PSOE, con la connivencia de los gobierno autonómico, nos vuelve a llevar a cifras alarmantes, donde la siniestrabilidad a pesar de tener normativas más estrictas en teoría, continúa incrementándose año tras año”.
Por ese motivo, Alvaro ha reividicado la necesidad de un cambio en las políticas laborales “ hay que consensuar con los agentes sociales la inversión en seguridad y salud laboral necesaria para garantizar la lucha eficaz contra la siniestralidad laboral creciente a nuestro territorio, y hacer las campañas preventivas adecuadas, y un modelo laboral donde los trabajadores no sean considerados como simples cifras, sino como personas con ojos y caras, y que tienen que ser el centro de toda la política”

Alvaro es compromet a una major implicació del govern autonòmic amb els menors i les famílies d’acolliment.

monica-alvaro

La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló, Mònica Alvaro ha mostrat la intenció de lluitar també des de les Corts Valencianes per millorar la implicació del Consell i la Conselleria de Benestar Social en les polítiques d’acolliment familiar.

Alvaro ha recordat que hi ha milers de casos en el nostre territori de menors en acollida; els quals no conviuen amb els seus pares i que depenen de la Conselleria de Benestar Social , i en massa casos ha estat l’administració local, amb recursos molt limitats, qui ha hagut de tindre la iniciativa per minorar la difícil situació d’estos Continua llegint