Mónica Alvaro “El rescat social en els ajuntaments i la generalitat sirà la nostra prioritat”

Mónica Alvaro
Monica Alvaro (La candidata autonòmica de Compromís per les comarques de Castelló i regidora de Serveis Socials i la Dona a Vila-real) ha explicat que “de la mateixa manera que Compromís ha governat en els ajuntaments prioritzant les polítiques socials, dignificant la vida de les persones, es pensa governar també la Generalitat, rescatant persones ”Així mateix, Álvaro ha recordat que “tot el país viu una situació d’emergència social, contra la qual les polítiques del govern autonòmic i estatal han agreujat encara més aquesta situació, i més de denunciar la situació, també som capaços de donar resposta i solució , i per això, no calen només polítiques assistencials ni de beneficència a què ens té acostumats el PP, sinó dignificar el món laboral, la renda garantida de ciutadania, i la cobertura dels subministres bàsics, a més d’una educació i sanitat universal , gratuïta i de qualitat. Hem de fer possible una societat en la que cap persona se senti exclosa, en què tots i totes puguem viure amb dignitat, i per això, els governs municipals, han de tenir aquesta prioritat; rescatar les persones per garantir-una vida digna “.

Per aquest motiu, la candidata de Compromís ha reiterat “la necessitat de posar en pràctica veritables polítiques de rescat a les famílies hem demostrat, on governem, que es pot fer molt per la dignitat de les persones, per treure-les del forat, perquè cap nen ni nena es quedi sense un plat de calent a taula, perquè tinguin educació en igualtat lliurant aquell material escolar que els cal, però també hem vist com la capacitat d’actuació dels ajuntament és limitada, en topar amb una legislació restrictiva o insuficient que aquesta ofegant persones amb taxes, copagaments, impagaments i minva de subvencions, per això, per revertir les polítiques socials, és vital canviar de governants a la Generalitat “.

Compromís demana explicacions pels contractes d’alta direcció de l’Hospital Provincial de Castelló.

1356-0-castellon_hospital_provincial

La diputada autonòmica de Compromís Mònica Oltra, ha enregistrat una sèrie de preguntes escrites dirigides al Conseller de Sanitat perquè explique el motiu pel qual s’ha permés la realització de contractes d’alts directius que estarien incomplint la legislació aplicable.

Segons ha exposat Compromís “La Llei Orgànica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic” determina respecte al personal directiu professional, que les Comunitats Autònomes podran establir, el règim jurídic específic del personal directiu així com els criteris per a determinar la seua condició, d’acord, entre uns altres, amb els principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència, i el personal directiu estarà subjecte a avaluació conformement als criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seua gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagen sigut fixats. Continua llegint